Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lịch gỗ in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẩu hiệu: Học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mã sản phẩm : LGHCM
Giá :
Tình trạng : Còn hàng
Thông tin sản phẩm

Lịch gỗ in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẩu hiệu: Học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.